19.4.13

Sähköinen gradu

Valmistellessani erään graduohjattavani ohjaustapaamista ilahduin huomatessani voivani lainata hänelle yhden aiemmin samasta aihepiiristä tehdyn gradun hyllystäni. Ajattelin, että näin helpotan hänen työskentelyään, kun hänen ei sitten tarvitse lukea kirjaston lukusalikappaletta. Ohjauskeskustelumme päätyttyä olin hieman ihmeissäni: opiskelija ei halunnut kansitettua gradua vaan toivoi saavansa ja löytävänsä sen sähköisenä.

Toinen ohjattavani tuli ohjauskeskusteluun innoissaan: hän oli löytänyt runsaasti omaa aihettaan koskettavia ammattikorkeakoulussa tehtyjä opinnäytetöitä netin kautta (Theseus-arkiston kautta). Hän vain varmisti, voiko ammattikorkeakoulussa tehtyjä opinnäytetöitä käyttää lähteenä gradussa.

Keskustellessani asiasta kirjastonjohtajan kanssa ilmeni, että gradujen sähköinen julkaiseminen on ollut suosituksena Lapin yliopiston kirjaston sivuilla jo vuodesta 2011. Osa graduista on tallennettu sähköisesti, osa ei – ja tiedekunnissa asiasta on käyty keskustelua ilmeisen vaihtelevasti.

Kun asia otettiin esille opetuksen kehittämisryhmässä jokunen aika sitten, oletin, että opiskelijat haluavat saada pro gradu -työnsä painettuna ja kansitettuna kirjana – ikään kuin käsinkosketeltavana, arvokkaana näyttönä paljosta työstä ja ponnistelusta. Mutta ei, he ilmoittivat ykskantaan olevansa valmiit luopumaan paperijulkaisusta ja kansituksesta. Sähköinen julkaiseminen ja sähköinen lukeminen koettiin toimivampana. Ja kustannuksiakin gradujen painatuksesta tulee opiskelijoille opintojen loppuvaiheessa, jolloin opintotuet ovat monella jo tiukalla.

Nyt ja jatkossakin on tärkeää, että tutkielmat tallennetaan pdf-muodossa Doriaan sähköiseen arkistoon kirjaston toimesta. Pro gradu -tutkielman julkaiseminen Internetissä edellyttää aina opiskelijalta kirjallisen luvan. Tällä menettelyllä suojataan tekijänoikeuskysymykset.

On paljon perusteita siirtyä e-graduihin:

1) Sähköisten gradujen näkyvyys ja käytettävyys ovat asiakkaille aivan toista luokkaa kuin paperisten.

2) Painokulujen säästö, mikä koskettaa erityisesti opiskelijoita

3) Tilan säästö kirjastolle (ja tiedekunnille).

4) Gradut ovat sähköisinä jo useissa yliopistoissa, joissakin molempina (esim. TaY).

5) Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvosto ARENE teki jo vuosia sitten päätöksen e-opinnäytteisiin siirtymisestä, ja niillä on kansallinen yhteinen sähköinen julkaisuarkisto, Theseus.

6) Syyskuusta käyttöömme otettava Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmä perustuu sähköiseen graduun. Sen perehdyttämiseen tarkoitettu tilaisuus järjestetään ohjaajille 25.4. klo 13–15 luentosalissa 2.

Sähköinen pro gradujen julkaiseminen on tehnyt yliopistossamme tuloaan vähitellen, ja on tarpeen luoda selkeät ja yhtenäiset ohjeet sähköiselle käytännölle.

Yksityiskohtaisen ohjeistuksen laadinta on käynnistynyt yhteistyössä opiskelupalveluiden, opetuksen kehittämispäällikön sekä kirjaston kanssa, ja ohjeet valmistuvat viimeistään kesän jälkeen. Näistä keskustellaan tarkoin opetuksen kehittämisryhmässä ja johtoryhmässä. Ohjeissa huomioidaan myös poikkeukset ja erityistapaukset, muun muassa taiteiden tiedekunnan graafisen suunnittelun pro gradu -tutkielmat, joissa jo kannet voivat olla osa arvioitavaa tutkielmaa.

Eihän tämä sähköisen julkaisemisen menettely estä sitä, etteivätkö ohjaajat ja tarkastajat voisi tulostaa pdf-versioista paperisia kappaleita itselleen (tai opiskelijat ja arkistointikin). En itsekään aio ihan heti luopua omasta vakiintuneesta paperiversioiden luennasta ”kynä kädessä”-systeemillä, mutta iloisena otan vastaan mahdollisuuden lukea ja tarkistaa graduja myös sähköisesti, jos en haluakaan tai voi aina kantaa tulosteita mukanani.


Kaarina Määttä
Opetuksesta vastaava vararehtori

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti