28.4.14

Tervetuloa laajennettuun tenttiakvaarioon – uusia käyttäjiä toivotaan mukaan

Mikä on tenttiakvaario

Tenttiakvaario on tila, jossa opiskelija suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana sähköisesti. Opiskelija varaa tenttiajankohdan varausohjelma kautta. Tentaattori luo etukäteen kysymyspatteriston, josta järjestelmä arpoo yksilöllisen tentin jokaiselle opiskelijalle. Akvaariossa on tietokone ja tallentava valvontakamera. Sähköinen tenttijärjestelmä on ollut pisimpään käytössä Tampereen yliopistossa, mutta nyt sitä käytetään jo lähes kaikissa yliopistoissa.

 

Tenttiakvaario suosituksi Lapin yliopistossa
 

Kun Lapin yliopistossa vuoden 2010 kesäkuussa kysyttiin opetushenkilökunnalta tenttiakvaarion käyttötarvetta,  vastauksissa epäiltiin tenttiakvaarion onnistumista sekä hyötyä. Sen epäiltiin tuovan vain lisätöitä ja muuttavan liikaa perinteistä järjestelmää. Ylioppilaskunta sen sijaan oli jaksanut kysellä tenttiakvaarion perään lähes vuosikymmenen ajan korostaen sen tuomaa joustavuutta ja yksilöllistä etenemisen mahdollisuutta.

Lapin yliopistossa tenttiakvaario otettiin pilotoinnin jälkeen käyttöön vuonna 2011, ja ensimmäisenä vuonna tenttejä suoritettiin 298. Tällä hetkellä tenttiakvaariossa on avoinna 51 erilaista tenttiä ja kolme tiedekuntaa. OTK käyttää tenttiakvaariota ahkerimmin: viime lukuvuonna tenttejä oli yli 600. YTK:ssa ja KTK:ssa tenttejä suoritettiin noin 300. Vain taiteiden tiedekunta ei ole käyttänyt tätä mahdollisuutta.

Lapin yliopistossa tenttiakvaario on siis lyönyt itsensä läpi, ja sen suosio kasvaa jatkuvasti.

 
Tukea tenttiakvaarion käyttöön

Lapin yliopistossa opettajien ja opiskelijoiden tenttipalvelun tukena ja pääkäyttäjänä työskentelee alumnikoordinaattori Paula Niemelä. Paula huolehtii opettajien tenttikysymysten syötöstä palveluun sekä tentin avaamisesta vastattavaksi. Hän on sekä opettajien että opiskelijoiden opastajana tenttien sujumiseksi. Hän on myös toivonut käytön laajenemista ja tehostamista, koska kaikki opettajat eivät ole vielä tietoisia tenttiakvaarion antamista mahdollisuuksista. Tenttiakvaariossa tentittäviksi sopivat yksittäiset tentit, esimerkiksi maturiteetit, yleiset kirjallisuuskuulustelut sekä luentokuulustelujen uusinnat. Tenttiakvaarion paikkamäärä on rajattu, ja tästä johtuen  luentosarjojen loppukuulusteluihin tenttiakvaariota ei voi käyttää. 

 
Tenttiakvaarion edut

Ne opettajat, jotka käyttävät tenttiakvaariota, ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä monesta järjestelmän tuomasta edusta. Alussa kysymyspatteriston luominen vie aikaa, mutta pitkällä aikavälillä opettajien työmäärä helpottuu: jokaista tenttiä ei tarvitse suunnitella erikseen, vaan järjestelmä luo yksilöllisen tentin. Tentaattori säästyy papereiden pyörittämiseltä ja välttyy epäselvän käsialan mahdollisesti tuomista tulkintavaikeuksista. On myös saatu palautetta, että tenttiakvaariossa tietokoneelle kirjoitetut vastaukset ovat nostaneet vastausten tasoa: opiskelija voi rauhassa harkita, jäsentää ja muokata vastaustaan verrattuna konseptiarkille käsinkirjoitettuun vastaukseen.

Opiskelijalle tenttiakvaario tuo joustoa tenttimiseen. Hän voi aikatauluttaa tenttinsä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Opiskelija voi suorittaa tentin silloin, kun hänellä on ollut siihen aikaa valmistautua ja silloin, kun hän on saanut käyttöönsä tarvittavat tenttikirjat. Tenttikirjojen saatavuus sekä yleisten tenttien ruuhkautuminen voivat hidastaa opintojen etenemistä, ja tenttiakvaario sen sijaan voi nopeuttaa tenttien suorittamista. Tenttituloksen yhteydessä tentaattori voi myös helposti antaa palautetta tentistä sanallisesti numeraalisen arvioinnin ohella.


Tenttiakvaarion tila kirjastossa

Tällä hetkellä tenttiakvaario sijaitsee kirjaston toisessa kerroksessa olevassa tilassa, jossa on kuusi paikkaa ja joka on käytössä kirjaston aukioloaikojen mukaan maanantaista torstaihin klo 10-19, perjantaisin klo 10-14 ja lauantaisin 10-14.  Kirjaston henkilökunta on ottanut tenttiakvaarion mielihyvin vastaan ja huolehtinut monista valvontatehtävistä (tenttijän henkilöllisyyden tunnistaminen, säilytyslokeron avaimen luovuttaminen yms.).

  

Tenttiakvaarion aukioloajat laajenevat

Syyslukukauden alkaessa tenttiakvaarion tenttimahdollisuudet lisääntyvät siten, että tenttivarauksia voidaan tehdä maanantaista torstaihin klo 8-12, 12-16 ja 16-20 väliseksi ajaksi, perjantaisin klo 8-12 ja 12-16 sekä lauantaisin klo 10-14 väliseksi ajaksi. Tämä muutos merkitsee tenttijöiden määrän nousua noin kolmanneksella.

Opintosujuvuuden edistämiseksi on tärkeää, että tiedekunnissa otettaisiin tenttiakvaarion käyttölaajennus huomioon ja että opintoihin sisällytettäisiin yhä enemmän sähköisesti tentittäviä opintojaksoja.

Kaarina Määttä
Vararehtori

23.4.14

Työntekoa tukevat työvälineet vai jopa irti ajasta ja paikasta?

Informaatioteknologia on mullistanut työn tekemisen tapoja. Vielä muutama vuosikymmen sitten Automaattisen Tietojen Käsittelyn ammattilaisten erityisryhmään törmäsi suurissa yliopistoissa valkoinen takki päällä, tietokoneisiin reikäkortteja syöttämässä ja kelanauhoja vaihtamassa.

Nykyään melkein jokaisen työpöydältä, televisiotasolta, laukusta tai taskusta löytyy enemmän laskentatehoa kuin muutama vuosikymmen sitten noista huoneenkokoisista tietokoneista. Nykyajan lapsilla teknologioiden hyödyntäminen on tuttua ja moni osaakin melkein vanhempiensa tavoin surffata netissä, katsoa Youtubea ja Netflixiä – ennen kuin oppivat edes lukemaan.

Samalla kun informaatioteknologia on tullut osaksi meidän kaikkien koteja sekä arkista työympäristöämme, se on myös muuttanut tapaamme tehdä työtä ja mahdollistanut liikkuvamman – jopa ajasta ja paikasta riippumattoman työnteon. Teknologian kehittymisen kautta meille on Lapin yliopistossakin syntynyt uudenlaiset mahdollisuudet tarjota henkilökunnalle entistä paremmin jokaisen työtehtäviin sopivia työvälineitä työpaikan puolesta.

Lähdimme Lapin yliopistolla kehittämään henkilökunnan käyttäjäprofiilien määrittelyä kokonaisuutena. Lähtökohtana oli, että tavoitteet ja niitä tukevat linjaukset ovat läpinäkyviä koko työyhteisölle. Samalla halusimme henkilökunnan mukaan kehittämään kokonaisuutta.

Tavoitteena on, että yliopiston henkilökunta saa käyttöönsä nykyaikaiset ja tehokkaat työntekoa tukevat työvälineet, nopean avun ongelmatilanteissa sekä toimintavarman ja yhteensopivan työympäristön. Haluamme myös toimia kustannustehokkaasti ja vastuullisesti – huomioiden myös ympäristöarvot vanhojen laitteiden kierrätyksessä.

Näistä lähtökohdista olemme tunnistaneet neljä käyttäjäprofiilia, joiden kautta hahmotimme millaiset älypuhelimet, tabletit, ultrabookit, kannettavat tietokoneet tai pöytäkoneet sopisivat meidän henkilökunnalle kunkin työtehtävät huomioiden.

Jos tunnet kiinnostusta asiaa kohtaan, niin pyydämme sinua henkilökunnan edustajana mukaan antamaan meille palautetta jatkokehittämistä varten. Oletko paljon matkustava käyttäjä, liikkuva käyttäjä, liikkuva suunnittelu- ja muotoilualan käyttäjä vai pöytäkoneen käyttäjä? Kerro meille mentiinkö jossain pieleen vai jatketaanko tällä polulla eteenpäin!

Esittelemme tiistaina 29.4.2014 klo 10.00 - 12.00 ja keskiviikkona 30.4.2014 klo 10.00 - 12.00 oikeustieteellisen tiedekunnan toisen kerroksen etäopetustilassa SS09 yliopiston henkilökunnan päätelaitetuotteistuksen tuloksia ja pääset myös hypistelemään mallilaitteita. Palautteen voit kertoa meille kasvokkain tai laittaa sähköpostilla osoitteeseen: ict.palaute(at)ulapland.fi

Tarkempia tietoja yliopiston Intranetissä.

Tapaamisiin!

Manu Pajuluoma
Tietohallintojohtaja