28.4.14

Tervetuloa laajennettuun tenttiakvaarioon – uusia käyttäjiä toivotaan mukaan

Mikä on tenttiakvaario

Tenttiakvaario on tila, jossa opiskelija suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana sähköisesti. Opiskelija varaa tenttiajankohdan varausohjelma kautta. Tentaattori luo etukäteen kysymyspatteriston, josta järjestelmä arpoo yksilöllisen tentin jokaiselle opiskelijalle. Akvaariossa on tietokone ja tallentava valvontakamera. Sähköinen tenttijärjestelmä on ollut pisimpään käytössä Tampereen yliopistossa, mutta nyt sitä käytetään jo lähes kaikissa yliopistoissa.

 

Tenttiakvaario suosituksi Lapin yliopistossa
 

Kun Lapin yliopistossa vuoden 2010 kesäkuussa kysyttiin opetushenkilökunnalta tenttiakvaarion käyttötarvetta,  vastauksissa epäiltiin tenttiakvaarion onnistumista sekä hyötyä. Sen epäiltiin tuovan vain lisätöitä ja muuttavan liikaa perinteistä järjestelmää. Ylioppilaskunta sen sijaan oli jaksanut kysellä tenttiakvaarion perään lähes vuosikymmenen ajan korostaen sen tuomaa joustavuutta ja yksilöllistä etenemisen mahdollisuutta.

Lapin yliopistossa tenttiakvaario otettiin pilotoinnin jälkeen käyttöön vuonna 2011, ja ensimmäisenä vuonna tenttejä suoritettiin 298. Tällä hetkellä tenttiakvaariossa on avoinna 51 erilaista tenttiä ja kolme tiedekuntaa. OTK käyttää tenttiakvaariota ahkerimmin: viime lukuvuonna tenttejä oli yli 600. YTK:ssa ja KTK:ssa tenttejä suoritettiin noin 300. Vain taiteiden tiedekunta ei ole käyttänyt tätä mahdollisuutta.

Lapin yliopistossa tenttiakvaario on siis lyönyt itsensä läpi, ja sen suosio kasvaa jatkuvasti.

 
Tukea tenttiakvaarion käyttöön

Lapin yliopistossa opettajien ja opiskelijoiden tenttipalvelun tukena ja pääkäyttäjänä työskentelee alumnikoordinaattori Paula Niemelä. Paula huolehtii opettajien tenttikysymysten syötöstä palveluun sekä tentin avaamisesta vastattavaksi. Hän on sekä opettajien että opiskelijoiden opastajana tenttien sujumiseksi. Hän on myös toivonut käytön laajenemista ja tehostamista, koska kaikki opettajat eivät ole vielä tietoisia tenttiakvaarion antamista mahdollisuuksista. Tenttiakvaariossa tentittäviksi sopivat yksittäiset tentit, esimerkiksi maturiteetit, yleiset kirjallisuuskuulustelut sekä luentokuulustelujen uusinnat. Tenttiakvaarion paikkamäärä on rajattu, ja tästä johtuen  luentosarjojen loppukuulusteluihin tenttiakvaariota ei voi käyttää. 

 
Tenttiakvaarion edut

Ne opettajat, jotka käyttävät tenttiakvaariota, ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä monesta järjestelmän tuomasta edusta. Alussa kysymyspatteriston luominen vie aikaa, mutta pitkällä aikavälillä opettajien työmäärä helpottuu: jokaista tenttiä ei tarvitse suunnitella erikseen, vaan järjestelmä luo yksilöllisen tentin. Tentaattori säästyy papereiden pyörittämiseltä ja välttyy epäselvän käsialan mahdollisesti tuomista tulkintavaikeuksista. On myös saatu palautetta, että tenttiakvaariossa tietokoneelle kirjoitetut vastaukset ovat nostaneet vastausten tasoa: opiskelija voi rauhassa harkita, jäsentää ja muokata vastaustaan verrattuna konseptiarkille käsinkirjoitettuun vastaukseen.

Opiskelijalle tenttiakvaario tuo joustoa tenttimiseen. Hän voi aikatauluttaa tenttinsä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Opiskelija voi suorittaa tentin silloin, kun hänellä on ollut siihen aikaa valmistautua ja silloin, kun hän on saanut käyttöönsä tarvittavat tenttikirjat. Tenttikirjojen saatavuus sekä yleisten tenttien ruuhkautuminen voivat hidastaa opintojen etenemistä, ja tenttiakvaario sen sijaan voi nopeuttaa tenttien suorittamista. Tenttituloksen yhteydessä tentaattori voi myös helposti antaa palautetta tentistä sanallisesti numeraalisen arvioinnin ohella.


Tenttiakvaarion tila kirjastossa

Tällä hetkellä tenttiakvaario sijaitsee kirjaston toisessa kerroksessa olevassa tilassa, jossa on kuusi paikkaa ja joka on käytössä kirjaston aukioloaikojen mukaan maanantaista torstaihin klo 10-19, perjantaisin klo 10-14 ja lauantaisin 10-14.  Kirjaston henkilökunta on ottanut tenttiakvaarion mielihyvin vastaan ja huolehtinut monista valvontatehtävistä (tenttijän henkilöllisyyden tunnistaminen, säilytyslokeron avaimen luovuttaminen yms.).

  

Tenttiakvaarion aukioloajat laajenevat

Syyslukukauden alkaessa tenttiakvaarion tenttimahdollisuudet lisääntyvät siten, että tenttivarauksia voidaan tehdä maanantaista torstaihin klo 8-12, 12-16 ja 16-20 väliseksi ajaksi, perjantaisin klo 8-12 ja 12-16 sekä lauantaisin klo 10-14 väliseksi ajaksi. Tämä muutos merkitsee tenttijöiden määrän nousua noin kolmanneksella.

Opintosujuvuuden edistämiseksi on tärkeää, että tiedekunnissa otettaisiin tenttiakvaarion käyttölaajennus huomioon ja että opintoihin sisällytettäisiin yhä enemmän sähköisesti tentittäviä opintojaksoja.

Kaarina Määttä
Vararehtori

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti