11.6.14

Yliopisto valitsee tänä vuonna uuden hallituksen

Lapin yliopiston nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden vaihtuessa. Uuden hallituksen valintaprosessi on kaksivaiheinen. Yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä päättää yliopistokollegio. Yliopiston opettajia ja muuta henkilöstöä edustavat jäsenet valitaan vanhaan tapaan vaalilla professorikiintiöstä sekä muiden opettajien ja henkilöstön kiintiöstä. Ylioppilaskunta nimeää yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet.

Valintojen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään hallituksen ulkoisiin jäseniin. Kollegion kokouksessa toukokuussa keskusteltiin menettelytavoista ja pyrkimyksenä on samantapainen prosessi kuin viisi vuotta sitten, jolloin uuden yliopistolain mukaista hallitusta koottiin ensimmäistä kertaa.

Kesä- ja elokuussa kootaan yliopistoyhteisön näkemyksiä hallituksen tavoitteista ja kokoonpanosta. Nimien ohella toivotaan näkemyksiä erityisesti siitä, miten uuden hallituksen toivotaan kehittävän Lapin yliopistoa ja millainen kokoonpano tätä parhaiten palvelisi. Yliopistomaailman tuntemusta ja jonkinlaista edeltävää sidettä Lapin yliopistoon tai Rovaniemelle on yleisesti pidetty ulkoisten jäsenten toivottavina ominaisuuksina.

Hallitukseen ja sen kokoonpanoon liittyvät näkemykset toivotaan esitettäväksi kollegion jäsenten tai sen esittelijän (Markus Aarto) kautta. Kollegio keskustelee hallituksen ulkoisista jäsenistä loppukesällä ja pyrkii tekemään valinnat hyvissä ajoin syksyn aikana. Yliopistoyhteisön sisäisten jäsenten vaali järjestetään alustavan aikataulun mukaan loppusyksyllä ulkoisten jäsenten valinnan jälkeen.

Hallituksen jäsenmäärästä ja toimikaudesta päättää yliopistokollegio yliopistolain antamissa puitteissa. Todennäköisintä on, että uudessakin hallituksessa on 11 jäsentä, joista viisi tulee yliopistoyhteisön ulkopuolelta ja kuusi yliopiston sisältä. Voimassaolevan hallintojohtosäännön mukaan hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ulkoisista jäsenistään.

Petri Koikkalainen
Lapin yliopiston yliopistokollegion puheenjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti