22.9.15

LUC-Finna, uusi yhden luukun hakupalvelu

Erilaisten tietojärjestelmien käyttöönoton valmistelu on leimannut viime aikoina Lapin korkeakoulukirjaston arkea. Näistä uusin tulokas on LUC-Finna, yhden luukun hakupalvelu, joka mahdollistaa sekä painetun että verkkoaineiston haun, https://luc.finna.fi/


LUC-Finna -hakupalvelu käyttää samanaikaisesti erilaisia lähteitä, mm. kirjastojärjestelmä Juolukkaa ja verkkoaineistojen Nelli-portaalia. Kirjaston asiakas voi LUC-Finnan avulla lisäksi uusia lainansa ja varata aineistoja, myös Varastokirjaston aineistoja. Verkkoaineistoja voi hakea myös kirjaston Tiedonhakijalle-sivustoilta, libguides.ulapland.fi

LUC-Finna on osa laajempaa kansallista Finnaa, josta rakentuu vähitellen kansallinen käyttöliittymä kaikkien suomalaisten kirjastojen, museoiden ja arkistojen aineistoihin, https://www.finna.fi/

Finna puolestaan on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (KDK), jonka tarkoituksena on lisätä kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaalisten aineistojen ja kulttuuriperinnön merkitystä yhteiskunnassa. Hankkeessa kehitetään palveluja ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan luoda, hallita ja säilyttää kulttuuriperintöä. Lisäksi järjestelmien ja tietojen yhteensopivuutta vahvistetaan sekä seurataan digitalisoitumisen aiheuttamia muutoksia yhteiskunnassa ja niiden merkitystä muistiorganisaatioille.

Kansalliskirjasto vastaa Finnan kehittämisestä ja ylläpidosta, mutta palvelua kehitetään yhdessä. Esimerkiksi pilottikirjastona yhdessä Kansalliskirjaston kanssa etsimme sopivaa kirjautumisratkaisua yhteiskirjastoille eli kirjastoille, jotka ovat usean taustaorganisaation yhteisiä. Koska verkkoaineistot hankitaan lisenssisopimusten mukaisesti kullekin juridiselle organisaatiolle erikseen, myös LUC-Finnan kirjautuminen tulee olla erillinen molemmille organisaatioille. Siispä meillä on korkeakoulukirjaston LUC-Finnasta kolme näkymää: Lapin korkeakoulukirjaston yhteinen näkymä sekä erikseen näkymät yliopistolle ja ammattikorkeakoululle. Jotta opiskelija tai muu auktorisoitu käyttäjä tunnistaisi olevansa oikeilla sivuilla, on ulkoasu ja rakenne suunniteltu oman oppilaitoksen graafisen ohjeistuksen mukaan. Yhteiskirjastoissa tehdäänkin työtä yhteisen näkymän ja verkkoaineistojen ylläpidon vuoksi enemmän kuin muissa kirjastoissa.

Juolukka ja Nelli ovat LUC-Finnan taustajärjestelmiä ja niitäkin voi siis edelleen käyttää.

Susanna Parikka
Lapin korkeakoulukirjaston johtaja

17.9.15

Mistä on hyvät maisterit tehty?

Laakerinlehdistä valmistettu maisteriseppele on ikivanha tunnustus maistereille. Sen juuret ulottuvat antiikin Kreikkaan, jolloin laakeriseppeleitä annettiin palkkioksi menestyneille sankareille, runoilijoille ja suurten kilpailujen voittajille. Maisteripromootio jatkaa tätä perinnettä edelleen. Suojelijana on Apollon, kreikkalainen laulun, runouden ja valon jumala, jolla oli laakeriseppele päässään (sen jälkeen kun hänen rakastettunsa Dafnen isä muutti tyttärensä laakeripuuksi, koska ei hyväksynyt Apolloa kosijana). Laakeripuusta tuli rauhan ja kuolemattomuuden vertauskuva. Promootiossa maistereiden kantamana laakeriseppele symboloi tietoa, oppineisuutta ja vapaita taiteita. Se on osoitus merkittävästä saavutuksesta.

Mitä maisterintutkinnon suorittaminen vaatii opiskelijalta? Kokoan yhteen tekijöitä, joita alumnit pitivät oman maisterintutkintonsa edellytyksinä puhuessaan maisteripajassa 17.9.2015.

 Hyvät maisterit on tehty
 • päätöksestä aloittaa opinnot ja tarttua toimeen: käärin hihat ja ryhdyn työhön. 
 • itseluottamuksesta ja itsearvostuksesta: minä selviän ja osaan (ja jos epäilyttää, selvitän mistä kiikastaa). 
 • rohkeudesta: astun uuteen maailmaan myönteisellä ja avoimella uteliaisuudella. 
 • arvostuksesta: minulle on suotu oikeus opiskella maisteriksi. 
 • innostuksesta: voin saada aikaiseksi jotain uutta ja merkityksellistä. 
 • kärsivällisyydestä: siedän sen, että joskus opinnot sujuvat helposti, joskus takkuavat, eikä maisterintutkintoa saa vaivatta. 
 • epävarmuuden ja kritiikin sietämisestä: epätietoisuus ja pettymyksetkin kuuluvat opintopolkuuni, joka tähtää merkittävään saavutukseen. Kykyä iloita onnistumisista on tietoisesti harjoiteltava, samoin vastoinkäymisten voittamista. 
 • ylisuurten odotusten normalisoinnista: maisterintutkinto on luonnollinen jatkumo kandidaatintutkinnolle eikä sen mittavuutta tarvitse paisutella. 
 • lukemisen ja kirjoittamisen taidoista: osaamispääomani karttuu ja syvenee opiskeluni edetessä, samoin oppimiskyky ja opiskelutaidot – vaihe vaiheelta, opintojaksolta toiselle siirtyessäni saadun ohjauksen ja palautteen sekä itsearvioinnin avulla. 
 • hyvästä aikataulutuksesta: osaan asettaa opinnoilleni tavoitteet sekä sen mukaisen aikataulun liikaa hoppuilematta tai turhaa hidastelematta. 
 • omasta hyvinvoinnistani huolehtimisesta: elämässäni on harrastuksia sekä rentouttavaa vapaa-aikaa opiskeluani tukemassa. 
 • hyvien ihmissuhteiden vaalimisesta: järjestän aikaa myös perheelle ja ystäville. 

Näistä tekijöistä voisi muodostua maisterinseppele Paula Niemelän kuvittamalla tavalla:


Kaarina Määttä
Opetuksesta vastaava vararehtori