22.9.15

LUC-Finna, uusi yhden luukun hakupalvelu

Erilaisten tietojärjestelmien käyttöönoton valmistelu on leimannut viime aikoina Lapin korkeakoulukirjaston arkea. Näistä uusin tulokas on LUC-Finna, yhden luukun hakupalvelu, joka mahdollistaa sekä painetun että verkkoaineiston haun, https://luc.finna.fi/


LUC-Finna -hakupalvelu käyttää samanaikaisesti erilaisia lähteitä, mm. kirjastojärjestelmä Juolukkaa ja verkkoaineistojen Nelli-portaalia. Kirjaston asiakas voi LUC-Finnan avulla lisäksi uusia lainansa ja varata aineistoja, myös Varastokirjaston aineistoja. Verkkoaineistoja voi hakea myös kirjaston Tiedonhakijalle-sivustoilta, libguides.ulapland.fi

LUC-Finna on osa laajempaa kansallista Finnaa, josta rakentuu vähitellen kansallinen käyttöliittymä kaikkien suomalaisten kirjastojen, museoiden ja arkistojen aineistoihin, https://www.finna.fi/

Finna puolestaan on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (KDK), jonka tarkoituksena on lisätä kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaalisten aineistojen ja kulttuuriperinnön merkitystä yhteiskunnassa. Hankkeessa kehitetään palveluja ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan luoda, hallita ja säilyttää kulttuuriperintöä. Lisäksi järjestelmien ja tietojen yhteensopivuutta vahvistetaan sekä seurataan digitalisoitumisen aiheuttamia muutoksia yhteiskunnassa ja niiden merkitystä muistiorganisaatioille.

Kansalliskirjasto vastaa Finnan kehittämisestä ja ylläpidosta, mutta palvelua kehitetään yhdessä. Esimerkiksi pilottikirjastona yhdessä Kansalliskirjaston kanssa etsimme sopivaa kirjautumisratkaisua yhteiskirjastoille eli kirjastoille, jotka ovat usean taustaorganisaation yhteisiä. Koska verkkoaineistot hankitaan lisenssisopimusten mukaisesti kullekin juridiselle organisaatiolle erikseen, myös LUC-Finnan kirjautuminen tulee olla erillinen molemmille organisaatioille. Siispä meillä on korkeakoulukirjaston LUC-Finnasta kolme näkymää: Lapin korkeakoulukirjaston yhteinen näkymä sekä erikseen näkymät yliopistolle ja ammattikorkeakoululle. Jotta opiskelija tai muu auktorisoitu käyttäjä tunnistaisi olevansa oikeilla sivuilla, on ulkoasu ja rakenne suunniteltu oman oppilaitoksen graafisen ohjeistuksen mukaan. Yhteiskirjastoissa tehdäänkin työtä yhteisen näkymän ja verkkoaineistojen ylläpidon vuoksi enemmän kuin muissa kirjastoissa.

Juolukka ja Nelli ovat LUC-Finnan taustajärjestelmiä ja niitäkin voi siis edelleen käyttää.

Susanna Parikka
Lapin korkeakoulukirjaston johtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti